در حال نمایش 7 نتیجه

تومان2.500.000

 • 6.3 بار
 • 8500 دور
 • 1000 ضربه
 • 660 نیوتون

تومان5.900.000

 • 6.3 بار
 • 4600 دور
 • 8000 ضربه
 • 1200 نیوتون

تومان2.300.000

 • ½ اینچ
 • 6.3 بار
 • کمپرسور هوا
 • 660 نیوتون متر

تومان3.790.000

 • ½ اینچ
 • دو چکشه
 • 7500 دور
 • 850 نیوتون بر متر

تومان0

 • 7250 دور
 • 2150 گرم
 • 312 نیوتون متر
 • 115 لیتر در دقیقه

تومان2.990.000

 • 2.5 کیلو
 • 650 نیوتون
 • 7800 دور
 • سرعت 1 تا 5

تومان5.490.000

 • 6.3 بار
 • 3/4 اینچ
 • 5600 دور
 • 1800 نیوتون متر

×
واتساپ
تلگرام